Asansör Danışmanlığı

Ana Sayfa/Asansör Danışmanlığı

Asansör Danışmanlığı

ASANSÖR DANIŞMA DENETLEME
  1 - P R O J E   D Ö N E M İ
a - Binaya tesis edilecek Asansörlerin cinsi , miktarı ve kapasitelerinin tespiti için gerekli etüdün 
yapılarak GLOBAL İHTİYAÇ LİSTESİ ve ÖZET TEKNİK ŞARTNAME’ nin hazırlanması
b - Hazırlanan bu Şartname’ye ve Uluslararası Asansör Standartları’na uygun olarak , Asansöre ait 
önemli ölçüleri ve Dinamik yükleri gösteren ASANSÖR PROJELERİ’ nin hazırlanması
c - Binaya ait Mimari Projelerin incelenmesi ve Asansör Projeleri ile karşılaştırılması , Projelerde 
görülen noksan veya hatalı detayların revize edilerek , iki Projenin uyumlu hale getirilmesi. 
d - Binaya ait Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin incelenmesi ve asansörlerden binaya gelen 
Statik ve Dinamik yüklere uygun hale getirilmesi ile ilgili Revizyon çalışmalarının yapılması.
2 - İ N Ş A A T   D Ö N E M İ
a - Binanın yapımı esnasında , İnşaat Firmasının Şantiyede ve Merkezde görevli Mühendisleri ile birlikte mevcut Asansör Projelerinin yerinde uygulanmasına yardımcı olmak, istenen ilave 
detay bilgileri vermek ve birlikte çözüm üretmek amacı ile çalışmaların yapılması. 
3 - İ H A L E   D Ö N E M İ
a - Asansörlere ait Teknik ve İdari Şartnamenin hazırlanması ve uygun görülen Asansör 
firmalarından Teklif mektubu ve Katalog temini.
b - Firmalardan alınan tekliflerin incelenmesi ve aynı baza getirilen tekliflerin mukayese edilmesi  ve en uygun firmaya işin ihale edilmesi.
4 - İ M A L A T   D Ö N E M İ
a - Asansörün yapımını üstlenen firmanın hazırlayacağı nihai Asansör Projelerinin incelenmesi 
ve mimari Projelere uygun olmayan noktalar var ise , gerekli revizyonların yapılmasından 
sonra Asansör Projelerinin onaylaması ve üretime başlanmasının temini.
5 - M O N T A J   D Ö N E M İ
a - Asansör firmasının hazırladığı ÇALIŞMA PLANI ’nın incelenmesi ve gereken revizyondan 
sonra onaylanması. Asansör Kuyularında gerekli olan hassas ölçü işlerinin yapılarak 
incelenmek ve onaylanmak üzere RÖLEVE Listelerinin hazırlanması,